Stichting Education and Support for the Deaf children in Kinango heeft de ANBI-status.
RSIN nummer 818916138
Bankrekening IBAN: NL 26 FVLB 0260696749 ten name van Stichting Education and Support, Reest 17 te Tilburg
Contactpersonen: Marjon Bogaard   0628449477 en Rob Keulemans 0621170351
email:         Rob             keulemans@planet.nl
                   Marjon        m.bogaard@hotmail.com

Bestuur:     Marjon Bogaard                 Voorzitter
                    Paul van Abeelen               Secretaris
                    Rob Keulemans                 Penningmeester