Jaarrekening HoorEens 2023

Het was een bewogen jaar. Onze Annah bleek ernstig ziek en onderging een hersenoperatie. Gelukkig is ze inmiddels hersteld en kunnen we met voldoening constateren dat we haar met onze financiële bijdrage heel erg hebben geholpen. We voltooiden een mooi basketbalveld in Kinango en konden de voedselhulp (ondanks de gestegen prijzen) continueren dankzij de enorme steun van de Vat-Foundation. Het jaarlijkse schoolreisje was weer een groot succes. We ondersteunden diverse studenten in verschillende fases van hun opleiding en zien hun toekomst daardoor met vertrouwen tegemoet.
De financiën verliepen als volgt:

Banken beginstanden op 1 januari 2023
 

Van Lanschot                                                           €   58.236 

ABSA                                                                          €     6.691 

Totaal                                                                         €   64.927                                     

Bij: ontvangen donaties                                          €   41.170 

Beschikbaar in 2023                                                                                        €  106.097 

Banken eindstanden op 31 december 2023 

Van Lanschot                                                           €   52.160 

ABSA                                                                          €     3.558 

Totaal                                                                                                                 €   55.718 

UITGAVEN 2023                                                                                               €   50.379 

Specificatie:                          

Voedsel                                          €   18.894 

Salarissen                                      €     8.844 

Medische hulp                               €     5.025 

Schoolreisjes                                 €     1.910 

Opleidingskosten                          €   10.292 

Bouw, onderhoud en diversen     €     4.449 

Transport                                        €        965 

                                                                                               €   50.379 

 

 

Saldo einde 2023                                                                 €   55.718 

Bestemd voor voedsel                         €   5.000 

Bestemd voor secundair onderwijs   € 25.000 

                                                                                               €   30.000 

Vrij te besteden in 2024                                                     €   25.718 

Jaarrekening HoorEens 2022
Het was in alle opzichten een mooi jaar. We verrichtten de nodige reparaties, verstrekten nieuwe uniformen, organiseerden twee schoolreisjes met buffetten en traktaties, hadden een Girlsday en vele mooie momenten. Dankzij de gulle extra bijdragen van verschillende sponsoren konden we het voedselprogramma volledig intact laten (ondanks de sterk gestegen prijzen). Privé verstrekten we een lening aan John die nu in een prachtige Safari Landcruiser rijdt.

 

De financiën verliepen als volgt: 

Banken beginstanden op 1 januari 2022 

Van Lanschot                                                           €   33.425 

ABSA                                                                          €     6.239 

Totaal                                                                         €   39.664                                      

Bij: ontvangen donaties                                           €   72.190 

Beschikbaar in 2022                                              €  111.854 

Banken eindstanden op 31 december 2022 

Van Lanschot                              €   58.236 

ABSA                                             €     6.691 

Totaal                                                                         €   64.927 

UITGAVEN 2022                                                       €   46.927 

                            

Voedsel                                                                                                                       €   16.289 

Salarissen                                                                                                                   €   12.572 

Onderhoud en uniformen                                                                                         €     5.888 

Schoolreisjes, traktaties en Girlsday                                                                      €     3.493 

Schoolfees en overige kosten middelbare scholen                                             €     6.720 

Diverse overige kosten                                                                                             €        898 

Transport                                                                                                                    €     1.067 

                                                                                                                                     €   46.927 

 

Saldo einde 2022                                                                 €   64.927 

Bestemd voor voedsel                           € 11.500 

Bestemd voor secundair onderwijs     € 25.000 

Project Bert                                              € 10.000 

                                                                                               €   46.500 

Vrij te besteden in 2023                                                     €   18.427 Jaarrekening Stichting Education and Support for the Deaf  | 2021

Beginstand banken                                                 €   58.209  
Bij: ontvangen donaties                                        €   46.550  
  Beschikbaar                                                            € 104.759  
UITGAVEN 2021  
Voedsel                                                € 15.848  
Salarissen                                            € 10.028  
Renovaties                                           € 29.292  
Opleidingen en sec schools              €   4.472  
Buddy Books                                        €   1.160  
Uniformen en bedden                         €   2.880  
Bankkosten                                           €      455  
Transportkosten                                   €      960  
Totaal                                                                           € 65.095  
 
Resteert                                                                        € 39.664  
Saldo einde jaar 
ABSA bank Euro                                 €   4.000  
ABSA bank shillingen                        €  2.239 
Van Lanschot                                     € 33.425  
                                                                                    € 39.664 

Jaarverslag 2020 en beleidsplan

2020 was een heel bijzonder corona-jaar. We konden niet naar Kenia. In maart werden de scholen gesloten en gingen alle leerlingen naar huis. Daar hebben ze het niet breed. We probeerden op vele manieren de contacten te onderhouden. Een aantal leerlingen verbleef op en rond de scholen. Wij zorgden zo veel mogelijk voor eten. Dat geldt ook voor oud-leerlingen en werkers. In de tussentijd ondersteunden we de werkers met hun doorlopende salarissen. Ook gaven we eenmalig financiële steun aan een paar mensen die het niet konden bolwerken, waaronder onze chauffeur John en verpleegster Bidallah. (zij moest haar eigen mondkapjes kopen).
Van de VAT-foundation ontvingen we wederom een gulle bijdrage om eten te kopen. Het niet gebruikte deel van dat bedrag hebben we geoormerkt om in 2021 extra uit te geven. Nadat de scholen weer open gingen keerden alle leerlingen gelukkig snel terug. Velen bleken sterk vermagerd en ondervoed, dus we hebben vanaf dat moment  extra voeding ingekocht met speciale aandacht voor gezondheid, voedzaamheid en eiwitten.
Onze plannen:
Van het Global Durability Fund ontvingen we een eenmalige bijdrage voor onderhoud en renovatie van de diverse gebouwen die we eerder lieten bouwen. Onze vaste aannemer Martin is bezig met een inventarisatie. Het blijft moeilijk om zonder daar ter plaatse aanwezig te zijn de juiste afwegingen te maken. Hierdoor zal enige vertraging in de besteding onvermijdelijk zijn. Een deel van het geld werd al wel besteed aan de bouw van een keuken en toiletblok bij de kleuterschool in Canaän. We hopen oprecht dat we in september naar Kenia kunnen afreizen en dat we dan vaart kunnen zetten achter de renovaties. Wij danken onze donateurs die ons in deze moeilijke tijden zijn blijven steunen. Hun vertrouwen in onze aanpak motiveert ons om het beste te doen.
 

Saldo op 1 januari                                              Van Lanschot              € 25.349
                                                                              ABSA Kenia                  €   4.410
Totaal                                                                                                                                      € 29.759

Bij: Ontvangen donaties                                                                                                       € 63.882

Totaal beschikbaar                                                                                                               € 93.641

Uitgaven:

Bankkosten                                                       €        52
Tandartsen                                                        €     250

John                                                                   €  1.086   
Kafuduni
Voedsel                                                              €  1.146           
Materialen en bedden                                      €     713

Kinango
Voedsel                                                             €   5.591
Salarissen                                                         €   8.562
Pomp                                                                 €      608
Chimera                                                             €      368
Bussen                                                               €      497

Canaän Keuken en toiletten                           €   4.603

Weesmeiden                                                     €   1.611
Bidallah                                                              €   4.603

Leerlingen secondary schools                       €   4.149

Oud-leerlingen startkapitaal en huur            €    1.593

TOTAAL UITGAVEN                                                                                                              €    35.432

Blijft beschikbaar op 31 december 2020
                                                                       €    58.209

Saldo 31 december 2020 Van Lanschot              € 55.369
Saldo 31 december 2020 ABSA                             €   2.840                                                               

Passiefpost geoormerkt voor aankoop voedsel                       €    5.263
Passiefpost geoormerkt voor renovaties                                  €   23.397               
                                                                                                                          € 28.660
Beschikbaar Vrij Eigen Vermogen per 31 december                                                     €    29.549

Jaarrekening 2019 

 

Voor ons stond 2019 in het teken van consolidatie. Geen grote nieuwe projecten, geen bouwwerken, maar bestendiging van de periodieke ondersteuning van de twee doveninternaten in Kinango en Kafuduni, van de lagere school Marenji, van de kleuterschool in Canaän en van een toenemend aantal leerlingen op de middelbare scholen.

In Kinango werd een eigen bron geslagen, waardoor de watervoorziening (ook voor de tuinen) nu optimaal is. In beide internaten kwamen zonnepanelen op de slaapzaal en keuken, waardoor gratis verlichting een bijdrage levert aan de gebarentaal-communicatie in het donker.

Een substantieel deel van ons budget gaat nog steeds naar de salarissen voor niet-onderwijzend personeel en volunteers, alsmede naar de broodnodige (sobere maar voedzame) maaltijden voor de kinderen op de doveninternaten. 

Een volgende fase dient zich aan: samen met de gemotiveerde docenten van het doveninternaat in Kinango zijn we begonnen een paar oud-leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen (bescheiden) “business”. Een kapsalon en theehuis, gerund door oud-leerlingen zijn het voorlopige resultaat. Als de resultaten goed genoeg zijn zullen de oud-leerlingen een deel van de investering gaan terugbetalen.

In 2018  waren we in staat een bescheiden financiële buffer op te bouwen. Een deel daarvan is in 2019 gebruikt om aanvullende ondersteuning te bieden aan een toenemend aantal leerlingen op de middelbare scholen. Omdat de kinderen over grote afstanden moeten reizen maken ook de transportkosten een groter deel uit van de uitgaven.

Met de gulle bijdragen van een aantal vaste sponsoren waren we wederom in staat om aan de behoeften te voldoen. We voorzien geen grote projecten. Continuïteit van de periodieke ondersteuning is onze grootste zorg.

We danken onze sponsoren, donateurs en supporters mede namens de kinderen in Kenia:  het was voor ons weer een eer en genoegen om de verkregen gelden voor honderd procent aan te wenden ten nutte van de Keniaanse jeugd. Als je hun toestand vergelijkt met toen we in 2007 begonnen is er veel bereikt. Maar tegelijk zal een permanente steun nodig blijven. We blijven daar gemotiveerd aan bijdragen.

Tilburg, 10 maart 2020,

 

 

 

Marjon Bogaard                     Paul van Abeelen                               Rob Keulemans

 

 

Financieel overzicht 2019

Beginstanden 1 januari 2019         
-       Van Lanschot € 36.899
-       Barclays Kenia €   1.380                                                                          €     38.279
Bij: ontvangen bijdragen, sponsorgelden, giften                                          €     39.200
Beschikbaar:                                                                                                     €     77.479
Uitgaven:
Dovenschool Kinango
-       Salarissen                      €  8.766
-       Voeding                          €  9.240
-       Stranddag en safari     €  2.230
-       Zonnepanelen               €  1.400
-       Diversen (kasten etc.)  €  2.421                                   €    24.057
-       
Dovenschool Kafuduni
-       Bedden en shadenets                       €   1.365
-       Fence en tanks                                  €   1.820
-       Salarissen                                           €   1.160
-       Zonnepanelen                                    €   1.495
-       Voeding                                               €   2.942             €     8.782
-       
Leerlingen op Secondary Schools:
Schoolfees,  uniformen en zakgeld                                     €     5.340
Transportkosten en ondersteuning                                     €     2.005
Opleidingskosten meiden incl. verblijf                                €     2.923
Canaän kasten                                                                        €        387
Investering kapsalon                                                              €        376
Marenje Meubilair                                                                  €      1.750
Diversen overig (valuta, bank, transport, kleine uitgaven)€      2.100
Totaal uitgaven                                                                                              €   47.720
Saldo                                                                                                               €   29.759
 
Van Lanschot  31 december 2019                                          € 25.349
Barclays           31 december 2019                                           €   4.410 
                                                                                                                      €   29.759
.

Jaarrekening 2018 

 

Dankzij een aantal substantiële bijdragen hebben we in 2018 grote sprongen voorwaarts kunnen maken. Het meest in het oog springt de nieuwbouw en renovatie van onze “tweede” dovenschool in Kafuduni: twee nieuwe lokalen, twee oude opgeknapt, de slaapzalen gerenoveerd, een nieuwe shade en een nieuwe keuken met voedselopslag. En dat alles ook nog eens ingericht met mooie meubels en bedden. En dan op het schoolterrein een prachtige moestuin met watertoren en druppelsysteem, waardoor de leerlingen ten dele in hun eigen voedselbehoefte kunnen voorzien.

Verder konden we bijdragen aan een aantal verbeteringen in Kinango en op de Marenje Primary School.

Een substantieel deel van ons budget gaat nog steeds naar de salarissen voor niet-onderwijzend personeel en volunteers, alsmede naar de broodnodige (sobere maar voedzame) maaltijden voor de kinderen op de doveninternaten. 

Meer leerlingen op de Secondary Schools ontvingen een financiële ondersteuning.

In 2006 begonnen we met de ondersteuning van zes weesmeisjes op de middelbare school. Inmiddels hebben ze allemaal een diploma. Drie van hen zijn werkzaam als onderwijzeres, één als verpleegster. Met de laatste twee hadden we veel geduld, maar uiteindelijk hebben we moeten besluiten om hun maandelijkse toelage met ingang van 2019 te beëindigen.

We waren in staat een bescheiden financiële buffer op te bouwen, zodat continuïteit van de voedselvoorziening voorlopig is gewaarborgd. 

Rest ons om onze sponsoren, donateurs en supporters mede namens de kinderen in Kenia van harte te bedanken: het was voor ons weer een eer en genoegen om de verkregen gelden voor honderd procent aan te wenden ten nutte van de Keniaanse jeugd. Het is een lange weg maar elk stapje is er één in de goede richting!

 

Financieel overzicht 2018

Beginstanden 1 januari 2018          

 •        Van Lanschot  € 18.691
 •        Barclays Kenia €  3.434                                                                           €       22.125
 • Bij: ontvangen bijdragen, sponsorgelden, giften                                         €       98.060

Beschikbaar:                                                                                                            €    110.185

Uitgaven:

Dovenschool Kinango

 •      Salarissen                    €  9.065
 •      Voeding                        €  4.550
 •      Schoolreis                    €  1.060
 •      TV                                  €     500
 •      Electra                           €     180
 •      Poort                             €     250
 •      Naaimachine en zeil   €     200
 •      Diversen                        €     170                                   €    15.975

Dovenschool Kafuduni

-       Nieuwbouw en renovaties                  € 37.280

-       Watertoren en druppelsysteem         €   2.650

-       Meubilair                                                €   2.170

-       Salarissen                                              €   1.160

-       Voeding                                                  €   3.027

-       Diversen                                                 €      130          €   46.417

Leerlingen op Secondary Schools

Schoolfees, ondersteuning en zakgeld                               €     5.375

Meisjesdag en cadeau’s                                                        €     1.930

Marenje Meubilair                                                                   €       700

Transportkosten                                                                     €     1.608

Totaal uitgaven                                                                                                          €   72.005

Saldo                                                                                                                                          €   38.180

Van Lanschot  31 december 2018                                          € 36.899

Barclays           31 december 2018                                          €   1.380 

                                                                                                                      €   38.180